USZKODZONY SPRZĘT?
W celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej proszę użyć strony:

http://reklamacje.kgktrade.pl/

Wadliwy lub uszkodzony towar można reklamować w punkcie sprzedaży, gdzie został on zakupiony lub bezpośrednio u producenta Xblitz. Aby przyspieszyć proces realizacji reklamacji należy wraz z produktem dostarczyć dowód zakupu oraz opis występującego problemu. Nie jest konieczne dostarczenie produktu w oryginalnym opakowaniu. Jeśli w komplecie były załączone dodatkowe akcesoria to należy je również zwrócić do serwisu jeśli ich działanie może mieć wpływ na funkcjonowanie całego urządzenia.


 Gwarancja jest udzielana na okres 24 miesięcy, licząc od daty sprzedaży produktu zapisanej w karcie gwarancyjne lub na dokumencie sprzedaży.

 Gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.

 Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usunięte bezpłatnie przez serwis marki Xblitz.

•  Przesyłka z reklamowany towarem musi być oznaczona numerem RMA wygenerowanym w systemie reklamacyjnym:                    reklamacje.kgktrade.pl

•  Reklamacje nie zgłoszone w systemie reklamacyjnym reklamacje.kgktrade.pl nie będą przyjmowane!

 Ewentualne wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione i zgłoszone w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 21 dni roboczych, lecz w uzasadnionych przypadkach (sprowadzenie części zamiennych z zagranicy) termin ten może ulec przedłużeniu o kolejne 30 dni. Sprzęt nieodebrany z serwisu w ciągu 3 miesięcy od dokonania naprawy przepada na rzecz serwisu. W przypadku odesłania produktu do naprawy, gdzie nie stwierdzono usterki konsument będzie obciążony kosztem ekspertyzy 100zł.

Reklamowane urządzenie należy przesłać w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym zapewniającym odpowiednie zabezpieczenie na czas transportu.
Urządzenie przesłane do serwisu musi być kompletne, w przesyłce powinny znaleźć się wszystkie istotne elementy wyposażenia. Niektóre usterki mogą być spowodowane przez niepoprawne działanie poszczególnych elementów, brak przesłania całego zestawu uniemożliwi dokładną weryfikację usterki. Reklamacje niekompletnych urządzeń mogą zostać odrzucone lub wstrzymane do momentu dostarczenia pozostałych elementów na koszt zgłaszającego.


UWAGA:
  Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w transporcie oraz będące skutkiem nieodpowiedniego zabezpieczenia zawartości przesyłki.

Reklamowany towar dostarczony po godzinie 12 przyjmowany jest na serwis następnego dnia roboczego.

SZYBKOŚĆ

FACHOWOŚĆ

NIEZAWODNOŚĆ

POBIERZ KARTĘ GWARANCYJNĄ

Potrzebujesz zareklamować produkt? Pobrać Kartę Gwrarancyjną lub Formularz Reklamacyjny?

 

PRZEJDŹ DO DZIAŁU POBIERZ

SIEDZIBA NASZEGO SERWISU

KGK TRADE  |  Os. Urocze 12  |  31-953 Kraków  |  serwis@xblitz.pl

 

Sprawdź też nasze bestsellerowe kamery samochodowe Xblitz GO SE i Xblitz TRUST