Najczęściej zadawane pytania

Proszę o sprawdzenie połączenia bluetooth w telefonie.

Do 10m.

Urządzenie jest przystosowane do pracy poprzez połączenie z radioodbiornikiem oraz właściwe ustawienie częstotliwości FM. Ewentualne zakłócenia mogą być spowodowane zagęszczeniem kanałów, zmianą częstotliwości wraz z ruchem, elektryką, okablowaniem samochodu, nieodpowiednią odległością między głośnikiem, a telefonem komórkowym / smartfonem oraz niestabilnością w torze sygnałowym radioodtwarzacza (gdy chwilowe zakłócenia pochodzą z wyjść RCA radioodtwarzacza).

Aby przełączać utwory należy przekręcić krótko potencjometr.

Nie ma możliwości, przełączania między katalogami.

Proszę się upewnić, iż wyłączona w trakcie jazdy jest detekcja ruchu, która może powodować samoczynne uruchamianie oraz wyłączanie nagrywania podczas jazdy ciągłej np. na postoju na skrzyżowaniu. Jeżeli posiadają Państwo możliwość proszę umieścić inną kartę pamięci lub sprawdzić umieszczoną w urządzeniu kartę pamięci formatując ją do systemu plików FAT 32 w komputerze, a następnie ponownie w rejestratorze. Jeśli powyższe kroki nie pomogły urządzenie należy przesłać na serwis w celu weryfikacji usterki.

Proszę sprawdzić status funkcji G-senor, a następnie ją wyłączyć lub ustawić na minimum celem uniknięcia zabezpieczania plików oraz utraty miejsca na karcie pamięci. Po prawidłowym ustawieniu należy sformatować kartę pamięci w komputerze do systemu plików FAT32. Jeśli powyższe kroki nie pomogły urządzenie należy przesłać na serwis w celu weryfikacji usterki.

Proszę podłączyć kamerę do zasilania i ładować urządzenie (wyłączone) minimum 3h.

Proszę sformatować kartę pamięci w komputerze do systemu plików FAT32, w przypadku kart większych od 32 GB za pomocą odpowiedniego programu. (np. https://www.dobreprogramy.pl/FAT32-Format,Program,Windows,79979.html) Proszę się upewnić, jakie karty pamięci obsługuję dany model kamery na stronie www.xblitz.pl Jeśli powyższe kroki nie pomogły urządzenie należy przesłać na serwis w celu weryfikacji usterki.

W pierwszej kolejności proszę wyeliminować inne czynniki które mogą wpływać na działanie kamery, np. uchwyt przez który płynie zasilanie, podpinając zasilanie bezpośrednio do kamery (w przypadku kamery P500 można sprawdzić działanie kamery poprzez drugi uchwyt dołączony do zestawu). Jeśli wyeliminowaliśmy usterkę zasilania w uchwycie, zasilacz należy zgłosić na serwis w ramach gwarancji.

Proszę się upewnić, że zasilanie w gnieździe zapalniczki w samochodzie zanika po wyłączeniu zapłonu. Kamera nie posiada możliwości automatycznego wyłączania, gdy w gnieździe zapalniczki samochodowej posiadamy stałe zasilanie. Jeśli powyższe kroki nie pomogły urządzenie należy przesłać na serwis w celu weryfikacji usterki.

Nie udostępniamy oprogramowania do naszych kamer, wszelkie aktualizacje wykonywane są wyłącznie w postępowaniu reklamacyjnym kamer.

W pierwszej kolejności należy sprawdzić czy wadliwy nie jest uchwyt przez który płynie zasilanie , podpinając zasilanie bezpośrednio do kamery (w przypadku kamery P500 można sprawdzić działanie kamery poprzez drugi uchwyt dołączony do zestawu). Jeśli kamera nadal nie reaguję, należy przesłać urządzenie wraz z zestawem akcesoriów na serwis w celu weryfikacji usterki.

W niektórych fabrycznych radiach samochodowych mogą występować zakłócenia związane z podłączeniem urządzenia, w tym wypadku należy zgłosić reklamację wysyłając na serwis zasilacz oraz kamerę.

W tym wypadku należy przesłać urządzenie wraz z zestawem akcesoriów na serwis w celu weryfikacji usterki.

Proszę zresetować kamerę przytrzymując przycisk resetu przez minimum 10 sekund przy wyłączonym urządzeniu. Jeśli powyższe kroki nie pomogły urządzenie należy przesłać na serwis w celu weryfikacji usterki.

Najlepszym rozwiązaniem jest przesłanie zestawu akcesoriów co pomoże zlokalizować oraz wyeliminować wszystkie, potencjalne przyczyny powstania usterki. serwis jednak przyjmie każdą wysłaną zawartość.

Proszę sprawdzić status funkcji detekcja ruchu, która może powodować samoczynne uruchamianie nagrywania po wykryciu ruchu co w konsekwencji prowadzi do “wybudzenia” się ekranu kamery.

Proszę o sprawdzenie połączenia bluetooth w telefonie.

Do 10m.

Proszę się upewnić, iż wyłączona w trakcie jazdy jest detekcja ruchu, która może powodować samoczynne uruchamianie oraz wyłączanie nagrywania podczas jazdy ciągłej np. na postoju na skrzyżowaniu. Jeżeli posiadają Państwo możliwość proszę umieścić inną kartę pamięci lub sprawdzić umieszczoną w urządzeniu kartę pamięci formatując ją do systemu plików FAT 32 w komputerze, a następnie ponownie w rejestratorze. Jeśli powyższe kroki nie pomogły urządzenie należy przesłać na serwis w celu weryfikacji usterki.

Proszę sprawdzić status funkcji G-senor, a następnie ją wyłączyć lub ustawić na minimum celem uniknięcia zabezpieczania plików oraz utraty miejsca na karcie pamięci. Po prawidłowym ustawieniu należy sformatować kartę pamięci w komputerze do systemu plików FAT32. Jeśli powyższe kroki nie pomogły urządzenie należy przesłać na serwis w celu weryfikacji usterki.

Proszę podłączyć kamerę do zasilania i ładować urządzenie (wyłączone) minimum 3h. Jeśli urządzenie nadal resetuje datę i godzinę, uszkodzona najprawdopodobniej jest wbudowana bateria lub układ zasilania (okres gwarancyjny baterii wynosi 6 miesięcy) w tym wypadku należy przesłać rejestrator na serwis w celu weryfikacji usterki.

Proszę sformatować kartę pamięci w komputerze do systemu plików FAT32, w przypadku kart większych od 32 GB za pomocą odpowiedniego programu. (np. https://www.dobreprogramy.pl/FAT32-Format,Program,Windows,79979.html) Proszę się upewnić, jakie karty pamięci obsługuję dany model kamery na stronie www.xblitz.pl. Jeśli powyższe kroki nie pomogły urządzenie należy przesłać na serwis w celu weryfikacji usterki.

W tym wypadku należy przesłać zasilacz na serwis w celu weryfikacji usterki

Proszę się upewnić, że zasilanie w gnieździe zapalniczki w samochodzie zanika po wyłączeniu zapłonu. Kamera nie posiada możliwości automatycznego wyłączania, gdy w gnieździe zapalniczki samochodowej posiadamy stałe zasilanie. Jeśli powyższe kroki nie pomogły urządzenie należy przesłać na serwis w celu weryfikacji usterki.

Nie udostępniamy oprogramowania do naszych kamer, wszelkie aktualizacje wykonywane są wyłącznie w postępowaniu reklamacyjnym kamer.

W tym wypadku należy przesłać urządzenie wraz z zestawem akcesoriów na serwis w celu weryfikacji usterki.

W niektórych fabrycznych radiach samochodowych mogą występować zakłócenia związane z podłączeniem urządzenia, w tym wypadku należy zgłosić reklamację wysyłając na serwis zasilacz oraz kamerę.

W tym wypadku należy przesłać urządzenie wraz z zestawem akcesoriów na serwis w celu weryfikacji usterki.

Proszę zresetować kamerę przytrzymując przycisk resetu przez minimum 10 sekund przy wyłączonym urządzeniu. Jeśli powyższe kroki nie pomogły urządzenie należy przesłać na serwis w celu weryfikacji usterki.

Najlepszym rozwiązaniem jest przesłanie zestawu akcesoriów co pomoże zlokalizować oraz wyeliminować wszystkie, potencjalne przyczyny powstania usterki. serwis jednak przyjmie każdą wysłaną zawartość.

Proszę sprawdzić status funkcji detekcja ruchu, która może powodować samoczynne uruchamianie nagrywania po wykryciu ruchu co w konsekwencji prowadzi do “wybudzenia” się ekranu kamery. Jeśli powyższe kroki nie pomogły urządzenie należy przesłać na serwis w celu weryfikacji usterki.

Proszę się upewnić, iż wyłączona w trakcie jazdy jest detekcja ruchu, która może powodować samoczynne uruchamianie oraz wyłączanie nagrywania podczas jazdy ciągłej np. na postoju na skrzyżowaniu. Jeżeli posiadają Państwo możliwość proszę umieścić inną kartę pamięci lub sprawdzić umieszczoną w urządzeniu kartę pamięci formatując ją do systemu plików FAT 32 w komputerze, a następnie ponownie w rejestratorze. Jeśli powyższe kroki nie pomogły urządzenie należy przesłać na serwis w celu weryfikacji usterki.

Proszę sprawdzić status funkcji G-senor, a następnie ją wyłączyć lub ustawić na minimum celem uniknięcia zabezpieczania plików oraz utraty miejsca na karcie pamięci. Po prawidłowym ustawieniu należy sformatować kartę pamięci w komputerze do systemu plików FAT32. Jeśli powyższe kroki nie pomogły urządzenie należy przesłać na serwis w celu weryfikacji usterki.

Proszę podłączyć kamerę do zasilania i ładować urządzenie (wyłączone) minimum 3h. Jeśli urządzenie nadal resetuje datę i godzinę, uszkodzona najprawdopodobniej jest wbudowana bateria lub układ zasilania (okres gwarancyjny baterii wynosi 6 miesięcy) w tym wypadku należy przesłać rejestrator na serwis w celu weryfikacji usterki.

Proszę sformatować kartę pamięci w komputerze do systemu plików FAT32, w przypadku kart większych od 32 GB za pomocą odpowiedniego programu. (np. https://www.dobreprogramy.pl/FAT32-Format,Program,Windows,79979.html) Proszę się upewnić, jakie karty pamięci obsługuję dany model kamery na stronie www.xblitz.pl. Jeśli powyższe kroki nie pomogły urządzenie należy przesłać na serwis w celu weryfikacji usterki.

Proszę sformatować kartę pamięci w komputerze do systemu plików FAT32, w przypadku kart większych od 32 GB za pomocą odpowiedniego programu. (np. https://www.dobreprogramy.pl/FAT32-Format,Program,Windows,79979.html) Proszę się upewnić, jakie karty pamięci obsługuję dany model kamery na stronie www.xblitz.pl. Jeśli powyższe kroki nie pomogły urządzenie należy przesłać na serwis w celu weryfikacji usterki.

Proszę się upewnić, że zasilanie w gnieździe zapalniczki w samochodzie zanika po wyłączeniu zapłonu. Kamera nie posiada możliwości automatycznego wyłączania, gdy w gnieździe zapalniczki samochodowej posiadamy stałe zasilanie. Jeśli powyższe kroki nie pomogły urządzenie należy przesłać na serwis w celu weryfikacji usterki.

Nie udostępniamy oprogramowania do naszych kamer, wszelkie aktualizacje wykonywane są wyłącznie w postępowaniu reklamacyjnym kamer.

W tym wypadku należy przesłać urządzenie wraz z zestawem akcesoriów na serwis w celu weryfikacji usterki.

W niektórych fabrycznych radiach samochodowych mogą występować zakłócenia związane z podłączeniem urządzenia, w tym wypadku należy zgłosić reklamację wysyłając na serwis zasilacz oraz kamerę.

W niektórych fabrycznych radiach samochodowych mogą występować zakłócenia związane z podłączeniem urządzenia, w tym wypadku należy zgłosić reklamację wysyłając na serwis zasilacz oraz kamerę.

Proszę zresetować kamerę przytrzymując przycisk resetu przez minimum 10 sekund przy wyłączonym urządzeniu. Jeśli powyższe kroki nie pomogły urządzenie należy przesłać na serwis w celu weryfikacji usterki.

Najlepszym rozwiązaniem jest przesłanie zestawu akcesoriów co pomoże zlokalizować oraz wyeliminować wszystkie, potencjalne przyczyny powstania usterki. serwis jednak przyjmie każdą wysłaną zawartość.

Proszę sprawdzić status funkcji detekcja ruchu, która może powodować samoczynne uruchamianie nagrywania po wykryciu ruchu co w konsekwencji prowadzi do “wybudzenia” się ekranu kamery. Jeśli powyższe kroki nie pomogły urządzenie należy przesłać na serwis w celu weryfikacji usterki.

Proszę się upewnić, iż wyłączona w trakcie jazdy jest detekcja ruchu, która może powodować samoczynne uruchamianie oraz wyłączanie nagrywania podczas jazdy ciągłej np. na postoju na skrzyżowaniu. Jeżeli posiadają Państwo możliwość proszę umieścić inną kartę pamięci lub sprawdzić umieszczoną w urządzeniu kartę pamięci formatując ją do systemu plików FAT 32 w komputerze, a następnie ponownie w rejestratorze. Jeśli powyższe kroki nie pomogły urządzenie należy przesłać na serwis w celu weryfikacji usterki.

Proszę sprawdzić status funkcji G-senor, a następnie ją wyłączyć lub ustawić na minimum celem uniknięcia zabezpieczania plików oraz utraty miejsca na karcie pamięci. Po prawidłowym ustawieniu należy sformatować kartę pamięci w komputerze do systemu plików FAT32. Jeśli powyższe kroki nie pomogły urządzenie należy przesłać na serwis w celu weryfikacji usterki.

Proszę podłączyć kamerę do zasilania i ładować urządzenie (wyłączone) minimum 3h. Jeśli urządzenie nadal resetuje datę i godzinę, uszkodzona najprawdopodobniej jest wbudowana bateria lub układ zasilania (okres gwarancyjny baterii wynosi 6 miesięcy) w tym wypadku należy przesłać rejestrator na serwis w celu weryfikacji usterki.

Proszę sformatować kartę pamięci w komputerze do systemu plików FAT32, w przypadku kart większych od 32 GB za pomocą odpowiedniego programu. (np. https://www.dobreprogramy.pl/FAT32-Format,Program,Windows,79979.html) Proszę się upewnić, jakie karty pamięci obsługuję dany model kamery na stronie www.xblitz.pl Jeśli powyższe kroki nie pomogły urządzenie należy przesłać na serwis w celu weryfikacji usterki.

W tym wypadku należy przesłać zasilacz na serwis w celu weryfikacji usterki.

Proszę się upewnić, że zasilanie w gnieździe zapalniczki w samochodzie zanika po wyłączeniu zapłonu. Kamera nie posiada możliwości automatycznego wyłączania, gdy w gnieździe zapalniczki samochodowej posiadamy stałe zasilanie. Jeśli powyższe kroki nie pomogły urządzenie należy przesłać na serwis w celu weryfikacji usterki.

Nie udostępniamy oprogramowania do naszych kamer, wszelkie aktualizacje wykonywane są wyłącznie w postępowaniu reklamacyjnym kamer.

W tym wypadku należy przesłać urządzenie wraz z zestawem akcesoriów na serwis w celu weryfikacji usterki.

W niektórych fabrycznych radiach samochodowych mogą występować zakłócenia związane z podłączeniem urządzenia, w tym wypadku należy zgłosić reklamację wysyłając na serwis zasilacz oraz kamerę.

W tym wypadku należy przesłać urządzenie wraz z zestawem akcesoriów na serwis w celu weryfikacji usterki.

Proszę zresetować kamerę przytrzymując przycisk resetu przez minimum 10 sekund przy wyłączonym urządzeniu. Jeśli powyższe kroki nie pomogły urządzenie należy przesłać na serwis w celu weryfikacji usterki.

Najlepszym rozwiązaniem jest przesłanie zestawu akcesoriów co pomoże zlokalizować oraz wyeliminować wszystkie, potencjalne przyczyny powstania usterki. serwis jednak przyjmie każdą wysłaną zawartość.

Proszę sprawdzić prawdiłowość podłączenia wstecznej kamery oraz wyeliminować ewentualne uszkodzenie mechaniczne przewodów połączeniowych (zagięcia, przerwania itp). Jeśli powyższe kroki nie pomogły urządzenie wraz z kompletem akcesoriów należy przesłać na serwis w celu weryfikacji usterki.

Proszę sprawdzić czy kamera wsteczna jest prawidłowo podłączona pod światło biegu wstecznego. Jeśli powyższe kroki nie pomogły urządzenie wraz z kompletem akcesoriów należy przesłać na serwis w celu weryfikacji usterki.

Wszystkie urządzenia marki Xblitz posiadające kamerę wsteczną nagrywają z niej obraz lustrzany i jest to w pełni zgodne ze specyfikacją producenta.

Proszę sprawdzić status funkcji detekcja ruchu, która może powodować samoczynne uruchamianie nagrywania po wykryciu ruchu co w konsekwencji prowadzi do “wybudzenia” się ekranu kamery. Jeśli powyższe kroki nie pomogły urządzenie należy przesłać na serwis w celu weryfikacji usterki.

Kamera wsteczna nie wykrywa ruchu.

Tak, po wykryciu wstrząsu lub ruchu (w zależności od uruchomionych funkcji) przez kamerę przednią, wsteczna analogicznie rozpocznie nagrywanie.

Proszę się upewnić, iż wyłączona w trakcie jazdy jest detekcja ruchu, która może powodować samoczynne uruchamianie oraz wyłączanie nagrywania podczas jazdy ciągłej np. na postoju na skrzyżowaniu. Jeżeli posiadają Państwo możliwość proszę umieścić inną kartę pamięci lub sprawdzić umieszczoną w urządzeniu kartę pamięci formatując ją do systemu plików FAT 32 w komputerze, a następnie ponownie w rejestratorze. Jeśli powyższe kroki nie pomogły urządzenie należy przesłać na serwis w celu weryfikacji usterki.

Proszę sprawdzić status funkcji G-senor, a następnie ją wyłączyć lub ustawić na minimum celem uniknięcia zabezpieczania plików oraz utraty miejsca na karcie pamięci. Po prawidłowym ustawieniu należy sformatować kartę pamięci w komputerze do systemu plików FAT32. Jeśli powyższe kroki nie pomogły urządzenie należy przesłać na serwis w celu weryfikacji usterki.

Proszę podłączyć kamerę do zasilania i ładować urządzenie (wyłączone) minimum 3h.

Proszę sformatować kartę pamięci w komputerze do systemu plików FAT32, w przypadku kart większych od 32 GB za pomocą odpowiedniego programu. (np. https://www.dobreprogramy.pl/FAT32-Format,Program,Windows,79979.html) Proszę się upewnić, jakie karty pamięci obsługuję dany model kamery na stronie www.xblitz.pl Jeśli powyższe kroki nie pomogły urządzenie należy przesłać na serwis w celu weryfikacji usterki.

W pierwszej kolejności proszę wyeliminować inne czynniki które mogą wpływać na działanie kamery, np. uchwyt przez który płynie zasilanie, podpinając zasilanie bezpośrednio do kamery (w przypadku kamery P500 można sprawdzić działanie kamery poprzez drugi uchwyt dołączony do zestawu). Jeśli wyeliminowaliśmy usterkę zasilania w uchwycie, zasilacz należy zgłosić na serwis w ramach gwarancji.

Proszę się upewnić, że zasilanie w gnieździe zapalniczki w samochodzie zanika po wyłączeniu zapłonu. Kamera nie posiada możliwości automatycznego wyłączania, gdy w gnieździe zapalniczki samochodowej posiadamy stałe zasilanie. Jeśli powyższe kroki nie pomogły urządzenie należy przesłać na serwis w celu weryfikacji usterki.

Nie udostępniamy oprogramowania do naszych kamer, wszelkie aktualizacje wykonywane są wyłącznie w postępowaniu reklamacyjnym kamer

W pierwszej kolejności należy sprawdzić czy wadliwy nie jest uchwyt przez który płynie zasilanie , podpinając zasilanie bezpośrednio do kamery (w przypadku kamery P500 można sprawdzić działanie kamery poprzez drugi uchwyt dołączony do zestawu). Jeśli kamera nadal nie reaguję, należy przesłać urządzenie wraz z zestawem akcesoriów na serwis w celu weryfikacji usterki.

W niektórych fabrycznych radiach samochodowych mogą występować zakłócenia związane z podłączeniem urządzenia, w tym wypadku należy zgłosić reklamację wysyłając na serwis zasilacz oraz kamerę.

W tym wypadku należy przesłać urządzenie wraz z zestawem akcesoriów na serwis w celu weryfikacji usterki.

Proszę zresetować kamerę przytrzymując przycisk resetu przez minimum 10 sekund przy wyłączonym urządzeniu. Jeśli powyższe kroki nie pomogły urządzenie należy przesłać na serwis w celu weryfikacji usterki.

Najlepszym rozwiązaniem jest przesłanie zestawu akcesoriów co pomoże zlokalizować oraz wyeliminować wszystkie, potencjalne przyczyny powstania usterki. serwis jednak przyjmie każdą wysłaną zawartość.

Proszę sprawdzić status funkcji detekcja ruchu, która może powodować samoczynne uruchamianie nagrywania po wykryciu ruchu co w konsekwencji prowadzi do “wybudzenia” się ekranu kamery.

Proszę się upewnić, iż wyłączona w trakcie jazdy jest detekcja ruchu, która może powodować samoczynne uruchamianie oraz wyłączanie nagrywania podczas jazdy ciągłej np. na postoju na skrzyżowaniu. Jeżeli posiadają Państwo możliwość proszę umieścić inną kartę pamięci lub sprawdzić umieszczoną w urządzeniu kartę pamięci formatując ją do systemu plików FAT 32 w komputerze, a następnie ponownie w rejestratorze. Jeśli powyższe kroki nie pomogły urządzenie należy przesłać na serwis w celu weryfikacji usterki.

Proszę sprawdzić status funkcji G-senor, a następnie ją wyłączyć lub ustawić na minimum celem uniknięcia zabezpieczania plików oraz utraty miejsca na karcie pamięci. Po prawidłowym ustawieniu należy sformatować kartę pamięci w komputerze do systemu plików FAT32. Jeśli powyższe kroki nie pomogły urządzenie należy przesłać na serwis w celu weryfikacji usterki.

Proszę podłączyć kamerę do zasilania i ładować urządzenie (wyłączone) minimum 3h. Jeśli urządzenie nadal resetuje datę i godzinę, uszkodzona najprawdopodobniej jest wbudowana bateria lub układ zasilania (okres gwarancyjny baterii wynosi 6 miesięcy) w tym wypadku należy przesłać rejestrator na serwis w celu weryfikacji usterki.

Proszę sformatować kartę pamięci w komputerze do systemu plików FAT32, w przypadku kart większych od 32 GB za pomocą odpowiedniego programu. (np. https://www.dobreprogramy.pl/FAT32-Format,Program,Windows,79979.html) Proszę się upewnić, jakie karty pamięci obsługuję dany model kamery na stronie www.xblitz.pl Jeśli powyższe kroki nie pomogły urządzenie należy przesłać na serwis w celu weryfikacji usterki.

W tym wypadku należy przesłać zasilacz na serwis w celu weryfikacji usterki.

Proszę się upewnić, że zasilanie w gnieździe zapalniczki w samochodzie zanika po wyłączeniu zapłonu. Kamera nie posiada możliwości automatycznego wyłączania, gdy w gnieździe zapalniczki samochodowej posiadamy stałe zasilanie. Jeśli powyższe kroki nie pomogły urządzenie należy przesłać na serwis w celu weryfikacji usterki.

Nie udostępniamy oprogramowania do naszych kamer, wszelkie aktualizacje wykonywane są wyłącznie w postępowaniu reklamacyjnym kamer.

W tym wypadku należy przesłać urządzenie wraz z zestawem akcesoriów na serwis w celu weryfikacji usterki.

W niektórych fabrycznych radiach samochodowych mogą występować zakłócenia związane z podłączeniem urządzenia, w tym wypadku należy zgłosić reklamację wysyłając na serwis zasilacz oraz kamerę.

W tym wypadku należy przesłać urządzenie wraz z zestawem akcesoriów na serwis w celu weryfikacji usterki.

Proszę zresetować kamerę przytrzymując przycisk resetu przez minimum 10 sekund przy wyłączonym urządzeniu. Jeśli powyższe kroki nie pomogły urządzenie należy przesłać na serwis w celu weryfikacji usterki.

Najlepszym rozwiązaniem jest przesłanie zestawu akcesoriów co pomoże zlokalizować oraz wyeliminować wszystkie, potencjalne przyczyny powstania usterki. serwis jednak przyjmie każdą wysłaną zawartość.

Proszę sprawdzić prawdiłowość podłączenia wstecznej kamery oraz wyeliminować ewentualne uszkodzenie mechaniczne przewodów połączeniowych (zagięcia, przerwania itp). Jeśli powyższe kroki nie pomogły urządzenie wraz z kompletem akcesoriów należy przesłać na serwis w celu weryfikacji usterki.  

Proszę sprawdzić czy kamera wsteczna jest prawidłowo podłączona pod światło biegu wstecznego. Jeśli powyższe kroki nie pomogły urządzenie wraz z kompletem akcesoriów należy przesłać na serwis w celu weryfikacji usterki.

Wszystkie urządzenia marki Xblitz posiadające kamerę wsteczną nagrywają z niej obraz lustrzany i jest to w pełni zgodne ze specyfikacją producenta.

Proszę sprawdzić status funkcji detekcja ruchu, która może powodować samoczynne uruchamianie nagrywania po wykryciu ruchu co w konsekwencji prowadzi do “wybudzenia” się ekranu kamery. Jeśli powyższe kroki nie pomogły urządzenie należy przesłać na serwis w celu weryfikacji usterki.

Kamera wsteczna nie wykrywa ruchu.

Tak, po wykryciu wstrząsu lub ruchu (w zależności od uruchomionych funkcji) przez kamerę przednią, wsteczna analogicznie rozpocznie nagrywanie.

Proszę o przesłanie urządzenia na serwis.

Wersje bluetooth 4.2 lub wyższa.

Proszę o przesłanie urządzenia na serwis.

Do 10m.

Do 10 godzin pracy na w pełni naładowanej baterii.

Proszę o przesłanie urządzenia na serwis.

Około 2,5 godziny.

W pierwszej kolejności należy wykonać reset obydwu urządzeń, a następnie ponowne parowanie zgodnie z instrukcją obsługi. Jeśli wyżej wykonane czynności nie poskutkowały, urządzenie należy przesłać na serwis w celu dokładnej ekspertyzy.

W tym wypadku urządzenie należy przesłać na serwis w celu zlokalizowania przyczyny usterki.

Funkcję podłączenia dodatkowych kamer do odbiornika posiada jedynie model Xblitz See You.

W tym wypadku urządzenie należy przesłać na serwis w celu zlokalizowania przyczyny usterki.

Bateria objęta jest gwarancją 6-cio miesięczną.

Wymiany baterii może dokonywać wyłącznie autoryzowany serwis Xblitz, wymiana baterii “na własną rękę” jest równoznaczna z utratą gwarancji na całe urządzenie.

Proszę sprawdzić czy karta SIM odpowiada poniższym podpunktom: Karta musi być aktywna (jeśli to nowa karta należy ją aktywować w telefonie komórkowym poprzez wykonanie połączenia wychodzącego). Karta musi posiadać środki na koncie (dotyczy kart na doładowania). Karta nie może mieć aktywnego kodu PIN (by sprawdzić czy karta posiada aktywną blokadę PIN należy zainstalować ją w telefonie komórkowym i sprawdzić czy podczas włączania będziemy zapytani o kod PIN. Jeśli tak to blokada jest aktywna i konieczne będzie jej wyłączenie w ustawieniach telefonu lub poprzez kontakt z operatorem). Karta nie może posiadać blokad rodzicielskich. Karta musi obsługiwać tryb pracy 2G, musi posiadać włączoną usługę internetu oraz funkcję identyfikacji numeru.

Kod ID zegarka można znaleźć na pudełku, na odwrocie zegarka, naklejce dołączonej do zegarka, lub w opcji APP Download w zegarku.

Aby lokalizacja zegarka była określona z największą dokładnością, smartwatch musi znajdować się na otwartym terenie. Gdy zegarek nie ma sygnału GPS, bo np. znajduje się w budynku lokalizacja określana jest na podstawie najbliższego nadajnika sieci komórkowej.

Aby urządzenie działało poprawnie należy usuniąć kod PIN z karty SIM.

To dostawca karty i oprogramowania zweryfikuje możliwość zdalnej rekonfiguracji urządzenia – nie zawsze jest to możliwe. Proszę o kontakt z firmą CamoCode (Calmean) na xblitz@calmean.pl

Kartę SIM oraz aplikację dostarcza dla Xblitz firma CamoCode (CALMEAN), wyspecjalizowana w oprogramowaniu dla smartwatchy. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące karty, lub korzystania z aplikacji, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta: xblitz@calmean.pl lub tel. (22) 355 23 40 (godz. 9-16).

Tak

Proszę o sprawdzenie połączenia bluetooth w telefonie.

Do 10m.

Proszę się upewnić, iż wyłączona w trakcie jazdy jest detekcja ruchu, która może powodować samoczynne uruchamianie oraz wyłączanie nagrywania podczas jazdy ciągłej np. na postoju na skrzyżowaniu. Jeżeli posiadają Państwo możliwość proszę umieścić inną kartę pamięci lub sprawdzić umieszczoną w urządzeniu kartę pamięci formatując ją do systemu plików FAT 32 w komputerze, a następnie ponownie w rejestratorze. Jeśli powyższe kroki nie pomogły urządzenie należy przesłać na serwis w celu weryfikacji usterki.

Proszę sprawdzić status funkcji G-senor, a następnie ją wyłączyć lub ustawić na minimum celem uniknięcia zabezpieczania plików oraz utraty miejsca na karcie pamięci. Po prawidłowym ustawieniu należy sformatować kartę pamięci w komputerze do systemu plików FAT32. Jeśli powyższe kroki nie pomogły urządzenie należy przesłać na serwis w celu weryfikacji usterki.

Proszę podłączyć kamerę do zasilania i ładować urządzenie (wyłączone) minimum 3h.

Proszę sformatować kartę pamięci w komputerze do systemu plików FAT32, w przypadku kart większych od 32 GB za pomocą odpowiedniego programu. (np. https://www.dobreprogramy.pl/FAT32-Format,Program,Windows,79979.html) Proszę się upewnić, jakie karty pamięci obsługuję dany model kamery na stronie www.xblitz.pl Jeśli powyższe kroki nie pomogły urządzenie należy przesłać na serwis w celu weryfikacji usterki.

W pierwszej kolejności proszę wyeliminować inne czynniki które mogą wpływać na działanie kamery, np. uchwyt przez który płynie zasilanie, podpinając zasilanie bezpośrednio do kamery (w przypadku kamery P500 można sprawdzić działanie kamery poprzez drugi uchwyt dołączony do zestawu). Jeśli wyeliminowaliśmy usterkę zasilania w uchwycie, zasilacz należy zgłosić na serwis w ramach gwarancji.

W pierwszej kolejności proszę wyeliminować inne czynniki które mogą wpływać na działanie kamery, np. uchwyt przez który płynie zasilanie, podpinając zasilanie bezpośrednio do kamery (w przypadku kamery P500 można sprawdzić działanie kamery poprzez drugi uchwyt dołączony do zestawu). Jeśli wyeliminowaliśmy usterkę zasilania w uchwycie, zasilacz należy zgłosić na serwis w ramach gwarancji.

Nie udostępniamy oprogramowania do naszych kamer, wszelkie aktualizacje wykonywane są wyłącznie w postępowaniu reklamacyjnym kamer.

W pierwszej kolejności należy sprawdzić czy wadliwy nie jest uchwyt przez który płynie zasilanie , podpinając zasilanie bezpośrednio do kamery (w przypadku kamery P500 można sprawdzić działanie kamery poprzez drugi uchwyt dołączony do zestawu). Jeśli kamera nadal nie reaguję, należy przesłać urządzenie wraz z zestawem akcesoriów na serwis w celu weryfikacji usterki.

W niektórych fabrycznych radiach samochodowych mogą występować zakłócenia związane z podłączeniem urządzenia, w tym wypadku należy zgłosić reklamację wysyłając na serwis zasilacz oraz kamerę.

W tym wypadku należy przesłać urządzenie wraz z zestawem akcesoriów na serwis w celu weryfikacji usterki.

Proszę zresetować kamerę przytrzymując przycisk resetu przez minimum 10 sekund przy wyłączonym urządzeniu. Jeśli powyższe kroki nie pomogły urządzenie należy przesłać na serwis w celu weryfikacji usterki.

Najlepszym rozwiązaniem jest przesłanie zestawu akcesoriów co pomoże zlokalizować oraz wyeliminować wszystkie, potencjalne przyczyny powstania usterki. serwis jednak przyjmie każdą wysłaną zawartość.

Proszę sprawdzić status funkcji detekcja ruchu, która może powodować samoczynne uruchamianie nagrywania po wykryciu ruchu co w konsekwencji prowadzi do “wybudzenia” się ekranu kamery.

Proszę o sprawdzenie połączenia bluetooth w telefonie.

Do 10m.

Urządzenie jest przystosowane do pracy poprzez połączenie z radioodbiornikiem oraz właściwe ustawienie częstotliwości FM. Ewentualne zakłócenia mogą być spowodowane zagęszczeniem kanałów, zmianą częstotliwości wraz z ruchem, elektryką, okablowaniem samochodu, nieodpowiednią odległością między głośnikiem, a telefonem komórkowym / smartfonem oraz niestabilnością w torze sygnałowym radioodtwarzacza (gdy chwilowe zakłócenia pochodzą z wyjść RCA radioodtwarzacza).

Aby przełączać utwory należy przekręcić krótko potencjometr.

Nie ma możliwości, przełączania między katalogami.

Należy wciskać potencjometr (pokrętło) do momentu pojawienia się opcji “auto”, następnie przekręcając potencjometr (pokrętło) wybieramy odpowiedni kolor.

Proszę o przesłanie urządzenia na serwis.

Zarówno RF200 jak i RF400 są urządzeniami o standardowym 1-dinowym wymiarze.

Proszę sprawdzić montaż mikrofonu. Powinien on być podłączony z tylnej części radia (nie frontowe gniazdo AUX).

Wciskamy przycisk “menu”, przechodzimy do opcji “ustawienia” a następnie wyszukujemy opcji “kolor podświetlenia”.

Oznacza to, iż najprawdopodobniej radio nie jest w pełni prawidłowo podłączone, uwagę należy zwrócić na przewód koloru żółtego, który powinien być podłączony po stacyjce.

Proszę o przesłanie urządzenia na serwis.

Zarówno RF200 jak i RF400 są urządzeniami o standardowym 1-dinowym wymiarze.

Proszę sprawdzić montaż mikrofonu. Powinien on być podłączony z tylnej części radia (nie frontowe gniazdo AUX).

Proszę się upewnić, iż wyłączona w trakcie jazdy jest detekcja ruchu, która może powodować samoczynne uruchamianie oraz wyłączanie nagrywania podczas jazdy ciągłej np. na postoju na skrzyżowaniu. Jeżeli posiadają Państwo możliwość proszę umieścić inną kartę pamięci lub sprawdzić umieszczoną w urządzeniu kartę pamięci formatując ją do systemu plików FAT 32 w komputerze, a następnie ponownie w rejestratorze. Jeśli powyższe kroki nie pomogły urządzenie należy przesłać na serwis w celu weryfikacji usterki.

Proszę sprawdzić status funkcji G-senor, a następnie ją wyłączyć lub ustawić na minimum celem uniknięcia zabezpieczania plików oraz utraty miejsca na karcie pamięci. Po prawidłowym ustawieniu należy sformatować kartę pamięci w komputerze do systemu plików FAT32. Jeśli powyższe kroki nie pomogły urządzenie należy przesłać na serwis w celu weryfikacji usterki.

Proszę podłączyć kamerę do zasilania i ładować urządzenie (wyłączone) minimum 3h. Jeśli urządzenie nadal resetuje datę i godzinę, uszkodzona najprawdopodobniej jest wbudowana bateria lub układ zasilania (okres gwarancyjny baterii wynosi 6 miesięcy) w tym wypadku należy przesłać rejestrator na serwis w celu weryfikacji usterki.

Proszę sformatować kartę pamięci w komputerze do systemu plików FAT32, w przypadku kart większych od 32 GB za pomocą odpowiedniego programu. (np. https://www.dobreprogramy.pl/FAT32-Format,Program,Windows,79979.html) Proszę się upewnić, jakie karty pamięci obsługuję dany model kamery na stronie www.xblitz.pl Jeśli powyższe kroki nie pomogły urządzenie należy przesłać na serwis w celu weryfikacji usterki.

W tym wypadku należy przesłać zasilacz na serwis w celu weryfikacji usterki.

Proszę się upewnić, że zasilanie w gnieździe zapalniczki w samochodzie zanika po wyłączeniu zapłonu. Kamera nie posiada możliwości automatycznego wyłączania, gdy w gnieździe zapalniczki samochodowej posiadamy stałe zasilanie. Jeśli powyższe kroki nie pomogły urządzenie należy przesłać na serwis w celu weryfikacji usterki.

Nie udostępniamy oprogramowania do naszych kamer, wszelkie aktualizacje wykonywane są wyłącznie w postępowaniu reklamacyjnym kamer.

W tym wypadku należy przesłać urządzenie wraz z zestawem akcesoriów na serwis w celu weryfikacji usterki.

W niektórych fabrycznych radiach samochodowych mogą występować zakłócenia związane z podłączeniem urządzenia, w tym wypadku należy zgłosić reklamację wysyłając na serwis zasilacz oraz kamerę.

W tym wypadku należy przesłać urządzenie wraz z zestawem akcesoriów na serwis w celu weryfikacji usterki.

Proszę zresetować kamerę przytrzymując przycisk resetu przez minimum 10 sekund przy wyłączonym urządzeniu. Jeśli powyższe kroki nie pomogły urządzenie należy przesłać na serwis w celu weryfikacji usterki.

Najlepszym rozwiązaniem jest przesłanie zestawu akcesoriów co pomoże zlokalizować oraz wyeliminować wszystkie, potencjalne przyczyny powstania usterki. serwis jednak przyjmie każdą wysłaną zawartość.

Proszę sprawdzić prawdiłowość podłączenia wstecznej kamery oraz wyeliminować ewentualne uszkodzenie mechaniczne przewodów połączeniowych (zagięcia, przerwania itp). Jeśli powyższe kroki nie pomogły urządzenie wraz z kompletem akcesoriów należy przesłać na serwis w celu weryfikacji usterki.

Proszę sprawdzić czy kamera wsteczna jest prawidłowo podłączona pod światło biegu wstecznego. Jeśli powyższe kroki nie pomogły urządzenie wraz z kompletem akcesoriów należy przesłać na

Wszystkie urządzenia marki Xblitz posiadające kamerę wsteczną nagrywają z niej obraz lustrzany i jest to w pełni zgodne ze specyfikacją producenta.